GIỚI THIỆU VỀ VIET BLOOD

VietBlood là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận trực thuộc JCI Đà Nẵng – Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới chi hội Đà Nẵng. Dự án được khởi nguồn từ các hoạt động hiến máu truyền thống, hiến máu khẩn cấp trong cộng đồng.

Dựa vào yếu tố con người và nhu cầu cấp thiết cho cộng động. Dự án đã được JCI Đà Nẵng khởi động với đội ngũ Team Lead là những người đã có kinh nghiệm cho các dự án Cộng đồng trong thành phố và các nhân sự với sức sáng tạo tuyệt vời đến từ các trường Đại học trong thành phố.

Với nguồn lực Trẻ và Năng động, dự án hứa hẹn sẽ lan tỏa sự sống mạnh mẽ trong Cộng đồng và Xã hội.

Xem thêm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Integrity: Minh bạch
Sự trung thực, minh bạch và rõ ràng trong thông tin, giao tiếp và tương tác với các thành viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ, người thụ hưởng, và các bên liên quan.
Empathy: Thấu cảm
Tiếp cận với đối tượng trong dự án bằng lòng trắc ẩn và thấu cảm để hiểu rõ về nhu cầu, lắng nghe tâm tư suy nghĩ và ghi nhận phản hồi từ mọi người.
Continuous Improvement: Cải tiến
Tin vào việc liên tục cải thiện nền tảng, dịch vụ và quy trình của mình thông qua phản hồi xây dựng, học hỏi và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan một cách hiệu quả.
Proactivity: Chủ động
Chủ động tìm ra giải pháp cho các thách thức cũng như đáp ứng đúng thời hạn các cam kết đã đề ra.
Collaboration: Hợp tác
Việc hợp tác và hỗ trợ tập thể, để đạt được sứ mệnh kết nối cộng đồng hiến máu cũng như đào tạo các thế hệ trẻ có kỹ năng và tư duy phát triển trong công việc.

 

 

 

 

 

APP VIET BLOOD

sự kiện, chương trình

Chương trình Hiến máu nhân đạo 2021

Chương trình Hiến máu nhân đạo 2022

sự kiện, chương trình sắp diễn ra

Hiến máu tháng 5

Hiến máu tháng 5

RUN FOR LIFE

Sự kiện chạy gây quỹ tháng 07

 

Ra mắt app  Viet Blood

Ra mắt app Viet Blood tháng 7

 

Đối tác của chúng tôi